Vår erfarenhet

- Er styrka!

Vi erbjuder besiktningar, kontrollansvarig, projekt- och byggledning, mängdreglering, ÄTA-hantering, upphandling, AF-del, granskning av handlingar, BasP m.m.

Wermes vision är att våra uppdrag ska utföras med stort engagemang och på ett enkelt sätt för beställaren. Våra beställare ska känna tillit, omtanke och kunna tillgodoräkna sig vår erfarenhet inom mark- och byggbesiktning, projekt- och byggledning och kontrollansvarig.

Werme Mark & Byggkonsult AB
Stinsgatan 7, 262 52 Ängelholm
Besöksadress: Lärkgatan 5, Ängelholm

Tel 0733 23 40 34 / 0730 56 96 92
info@wermemarkbygg.se
Org nr 559128-1117

© 2019 Werme Mark & Byggkonsult AB. Alla rättigheter förbehålls. Produktion: Tydligen i Båstad AB i samarbete med CAD Teamet Båstad AB.