Vår erfarenhet

- Er styrka!

Om oss

Wermes vision är att våra uppdrag ska utföras med stort engagemang och på ett på enkelt sätt för beställaren. Våra beställare ska känna tillit, omtanke och kunna tillgodoräkna sig vår erfarenhet inom mark- och byggbesiktning, projekt- och byggledning och kontrollansvarig. Denna vision kommer vi att leva upp till genom våra gemensamma egenskaper målmedvetenhet, glädje, struktur, samordning, beslutsamhet, optimism, noggrannhet och pliktkänsla.

Camilla har erfarenhet som VD/ledare för teknikkonsultverksamhet och arbetat i både statlig, kommunal och privat verksamhet. Med en bred bas och erfarenhet i allt från att arbeta med myndighetsutövning i en politiskt styrd organisation till planering, ekonomi, kvalitet- och miljö i stora projekt, vara ute på byggen till att arbeta som teknisk konsult i uppdrag, marknadsföring och affärer.

Ted har erfarenhet som chef inom teknisk kommunal verksamhet men även från privat verksamhet inom mark och anläggning. Detta har givit en bred bas och erfarenhet i allt från att arbeta som platschef i privata sektorn till ledare i en politiskt styrd organisation med personal, planering, ekonomi, kvalitet- och miljö till att vara operativ ute på byggen.

Elin har erfarenhet inom bygg- och projektledning.

Emelie har erfarenhet inom media, kommunikation och administration.

Werme Mark & Byggkonsult AB
Stinsgatan 7, 262 52 Ängelholm
Besöksadress: Västra Kyrkogatan 4, Ängelholm

Tel 0733 23 40 34 / 0730 56 96 92
info@wermemarkbygg.se
Org nr 559128-1117

© 2019 Werme Mark & Byggkonsult AB. Alla rättigheter förbehålls. Produktion: Tydligen i Båstad AB i samarbete med CAD Teamet Båstad AB.