Vår erfarenhet

- Er styrka!

Tjänster

 • Projekt- och byggledning

  Projektledaren driver en tillfällig verksamhet – ett projekt – med tydligt mål och har där ansvar för tidplaner, leveranser och ekonomiska ramar. Projektledaren är den som är högst ansvarig för att projektets leveranser sker med rätt kvalité, vid rätt tidpunkt, till budgeterad kostnad.
  Vi är utbildade projektledare, snart certifierade.
 • Kontrollansvarig PBL

  Vid bygg-, rivnings- eller utföra markarbeten kan behövas en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.
  Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Den kontrollansvarige måste vara certifierad och ha en självständig ställning.
  Vi är certifierade kontrollansvarig nivå K.
 • Entreprenadbesiktning

  Entreprenadbesiktning hålls för att kontrollera om avtalet mellan beställare och entreprenör uppfyllts.
  Vi gör entreprenadbesiktningar enligt AB, ABT och ABS som förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, efterbesiktning och särskild besiktning för ny-, till- och ombyggnation av enbostadshus, flerbostadshus, butiker, köpcentra, industrier, kontorsbyggnader, mark, utvändigt VA m.m. Vi är gärna huvudbesiktningsman och med vårt breda kontaktnät kan vi tillhandahålla hela besiktningsgrupper.
  Vi är certifierade entreprenadbesiktningsmän specialiserade på bygg, mark och lekplatser.
 • Arbetsmiljösamordnare, Bas P/U

  Byggherren (beställaren) har arbetsmiljöansvar. Till sin hjälp ska byggherren utse kompetenta Bas-P och Bas-U som samordnar det gemensamma arbetsmiljöarbetet genom hela byggprocessen, från början till slutet.
  Vi är BasP/U utbildade.
 • Övrigt där vi kan vara behjälpliga

  Byggrådgivning, AF-delar, ÄTA- och mängdreglering, statusbesiktning, underhållsplan, granskning av handlingar, upphandling, interim chef, verksamhetsplanering, SWOT-analys, affärsplaner.

Werme Mark & Byggkonsult AB
Stinsgatan 7, 262 52 Ängelholm
Besöksadress: Västra Kyrkogatan 4, Ängelholm

Tel 0733 23 40 34 / 0730 56 96 92
info@wermemarkbygg.se
Org nr 559128-1117

© 2019 Werme Mark & Byggkonsult AB. Alla rättigheter förbehålls. Produktion: Tydligen i Båstad AB i samarbete med CAD Teamet Båstad AB.